Style Counsel

Samen met mijn lieve vriendin Patty Zomer (Dolly Dot), heb ik de Style Counsel opgezet. 

Vrouwen (ook mannen) moeten leven in een tijd waarin ze steeds meer op verschillende terreinen tegelijkertijd moet kunnen functioneren. In vergelijking met vroeger wordt van vrouwen een veel grotere flexibiliteit verwacht. We moeten steeds meer tegelijkertijd kunnen en doen en wordt een stevig beroep gedaan op de veelzijdigheid. We moeten snel kunnen schakelen, in veel groepen, netwerken en relaties functioneren en (moeiteloos) kunnen overstappen van de een naar het andere terrein. Door een toename van onzekerheid op het gebied van banen, relaties etc wordt er een groter vermogen gevraagd om verschillende archetypen in verschillende situaties op de voorgrond en achtergrond te zetten. Juist door te leren leven met tegenstrijdigheden in jezelf leer je goed om te gaan met de tegenstrijdigheden en conflicten van het leven. Door een breed repertoire ter hand te hebben, kun je je ook goed en zelfverzekerd handhaven in de meest diverse situaties. 

Vrouwen en mannen kunnen per definitie: onafhankelijk, afhankelijk, confronterend, meegaand, rationeel, emotioneel, introvert en extrovert zijn. Als we begrijpen dat je daarmee niet inconsequent of halfslachtig bent maar een compleet mens dan kunnen we een rijk en bevredigend leven lijden.

We kunnen als de Style Counsel vrouwen en mannen helpen de archetypen in zichzelf te onderzoeken waardoor je een gezonde vorm van zelfreflectie zelfkennis creëert, waardoor je je leven kunt verrijken.

Belangrijk is om je niet te laten lijden door het beeld dat anderen van jou hebben. Vaak heeft men dat gecreëerd omdat jij zelf een vaag en onduidelijk beeld geeft wie je nu bent. Het doel is je niet te laten beperken door onzekerheid, onduidelijkheid en Maskers, maar jezelf te verrijken door alle facetten van je persoonlijkheid te laten schitteren.

Om even in het kort neer te zetten wat Patty en ik nu precies doen is:

een unieke combinatie geven van Personal Coaching en Personal Styling. We kleden jou persoonlijkheid aan en geven heel veel tips om er zelf mee door te gaan. We werken dus van binnen naar buiten uit!

Wil je dat Patty en ik langskomen voor een oriënterend gesprek voor een workshop/lezing of anders, neem dan even contact met ons op.